Latest News

ANO MAN ANG SITWASYON TULOY ANG EDUKASYON.
Bagama’t kumakaharap tayo sa isang pandemya ngayon ay nananatili ang karapatan ng ating mga kabataang Valenzuelano na makapag-aral o mabigyan ng sapat na edukasyon ayon sa itinakda ng saligang batas. Ang SDO Valenzuela ay gagamitin ang Distance Learning sa Paraang Modular o Home Based Study. Isang paraan ng pagkatuto na ang gagamitin ay mga learning packets.