ano man ang sitwasyon tuloy and edukasyon.

Bagama’t kumakaharap tayo sa isang pandemya ngayon ay nananatili ang karapatan ng ating mga kabataang Valenzuelano na makapag-aral o mabigyan ng sapat na edukasyon ayon sa itinakda ng saligang batas. Ang SDO Valenzuela ay gagamitin ang Distance Learning sa Paraang Modular o Home Based Study. Isang paraan ng pagkatuto na ang gagamitin ay mga learning packets.

Mula po sa Curriculum Implemention Division ng SDO Valenzuela ay ipinapaskil namin ang infographics na binuo ng SDO Valenzuela para gabaayan kayo upang ganap na maiintindihan ang paraan ng pagkakatuto na gagamitin sa mga paaralang pampubliko sa Lungsod ng Valenzuela para sa SY 2020-2021 o hanggat hindi pa pinapayaga ang face ro face learning.

Naniniwala ang CID ng SDO Valenzuela na dapat ay isulong ang karapatang matuto ng mga Kabataang Valenzuelano sa anumang learning space sa panahong ito ng pandemya.

I